Declaració d’accessibilitat

Accesibilitat

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.ainabauza.com

Situació de cumplimient

Aquest lloc web compleix amb el RD 1112/2018.

Aquesta declaració va ser preparada el 13 de febrer de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada pel propi organisme.

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat. Tot i així, s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del Contacte d’aquest lloc web.

Pot presentar:

  • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
    • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert per l’article 3, apartat 4
    • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

En la Sol·licitud d’informació accessible, es ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través del Contacte d’aquest lloc web, i seran rebudes i tractades per la gent d’Aina Bauza.